Flas Haber

Yeni Doğan Çocuk İçin Yapılması Gerekenler

Yeni Doğmuş Bir Çocuk İçin Yapılması Gereknler

Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okumak, hurma tattırmak, saçını tıraş edip ağırlığınca sadaka vermek ve akika kurbanı kesmek sünnettir.

Yeni doğan çocuğa, tatlı bir şey çiğneyerek ağzına vermek, dudağına sürmek sünnet-i seniyedir. Bunu sâlih bir kimsenin yapması ise menduptur. Kuru üzüm ve şeker gibi tatlılarla yapılabilirse de kuru hurma ile yapmak müstehaptır, daha faziletlidir.

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz der ki:

“Yeni doğan çocuklar Resulullah -sallallahu aleyhi ve selleme- getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için duâ eder ve ağzında yumuşattığı hurmanın suyunu çocuğun ağzına sıkardı.” (Müslim: 2147)

Nitekim çeşitli rivayetler, bu ihtimamı sadece kendi torunları için göstermeyip, bir prensip olarak bütün Müslüman çocuklarına uyguladığını ifade etmektedir.

Kulağına ezan ve kamet okuyarak çocuğa isim koymak:

Bu adet bizzat Peygamber Efendimizden gelmektedir. Sünen-i Tirmizi’de nakledildiğine göre, Hz. Hasan dünyaya gelince Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan okumuştur. (Tirmizi, Edaha:15.)

Hz. Hüseyin’in rivayetine göre ise Peygamberimiz, “çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasının faydalı olduğunu” bildirmiştir. ( Feyzü’l-Kadir,6:237. )

Ezan ve kamet çocuğa yapılan ilk iman telkinidir. Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunmaktadır.

İsim verilirken, çocuğa güzel, İslami isimlerin verilmesine dikkat edilmelidir. Bu hususta Peygamberimizin birçok tavsiye, ikaz ve tatbikleri vardır. Bu hadislerden birisinin meali şöyledir:

“Kıyamet günününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun.”( Buhari, Edeb:108. )

Çocuğun isminin doğduğu günün akşamında verilmesi tavsiye edilmektedir; fakat yedinci güne kadar da ertelenebilir.

Ezan ve kamet işini her kes yapabilir. Namazdan önce okunan kamet sol kulağa okunur.

Cevapla

Scroll To Top