Flas Haber

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

Kadına yönelik şiddet eylem planı1. Yasal Düzenlemeler

Hedef: Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle
mücadele konularında yasal düzenlemeler yapmak ve uygulamadaki aksaklıkları
ortadan kaldırmak.

2. Farkındalık Yaratma Ve Zihniyet Dönüşümünün Sağlanması

Hedef: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların
ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına
yönelik şiddet konularında toplumsal farkındalık yaratmak ve zihniyet dönüşümünü
sağlamak.

3. Koruyucu Hizmet Sunumu Ve Şiddet Mağdurlarının Güçlendirilmesi

Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuk/çocuklarına
yönelik ulaşılabilir koruyucu hizmetlerin daha etkili verilmesi ve
yaygınlaştırılması ile bu kişilerin sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesini
sağlamak.

4. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Hedef: Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına ve şiddet uygulayan
ve uygulama ihtimali bulunanlara yönelik sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi
ve uygulanması.

5. Kurum / Kuruluşlararası İşbirliği

Hedef: Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına yönelik hizmet sunumunu
gerçekleştirmek üzere kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliği
mekanizmasını güçlendirmek.

Cevapla

Scroll To Top