Flas Haber

Kadına uygulanan mobbing

mobbingKişinin iş performansını ve dayanma gücünü yok edip,işten ayrılmaya zorlamaktır. Araştırmacılarmobbing mağdurlarının bazılarının otuzlu yaşlarda, bazılarının ise lisans üstü eğitiminin olduğunu vurgulamaktadırlar. Mobbinge uğrayan kişilerde;işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır. Motivasyon düşer. Çalışma ortamı ve çalışanlar arasında uyumsuzluk başlar. İş verimliliği düşer.

Mobbinge Uğrayanların Genel Özellikleri;

 • İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan;
 • İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;
 • Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen;
 • Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık;
 • Bağımsız ve yaratıcı;
 • Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor. Ama kimi zaman, işyerinde sessiz, iletişim kuramayanlar da mobbingin hedefi olabiliyor.

Zorbalar ise, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanır.

Mobbing Davranışlarından bazıları;

 • Yaptığınız işiniz sürekli eleştirilir,
 • Üstünüz ,meslektaşlarınız ,birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar,
 • Özel yaşantınız sürekli eleştirilir,
 • Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar ve başkalarına ulaşmanız engellenir,
 • Dini ve siyasi görüşünüzle alay edilir,
 • Asılsız söylentiler ve hakkınızda kötü konuşmalar yapılır,
 • Sizi gülünç düşürmek için her türlü hareketleriniz taklit edilir,
 • Cinsel imalarda veya doğrudan cinsel tacizde bulunulur,
 • Size verilen işler geri alınır kendinize yeni bir iş bile yaratamazsınız,
 • İşiniz sürekli değiştirilir, itibarınızı düşürecek şekilde niteliklerinizin dışındaki işler verilir,
 • Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız,
 • Fiziksel şiddet tehditleri yapılır

Mobbing, her iş yerinde ve her türlü kuruluşta olabilir. Herhangi biri mobbing kurbanı olabilir veya bazı insanlar da belirli özelliklerinden dolayı seçilebilirler. Mobbinge maruz kalanlar, yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam etmeliler. Aynı zamanda psikolojik yardım almak, onları yaşadıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede daha bilinçli ve güçlü kılacaktır.

Cevapla

Scroll To Top