Flas Haber

Ergenlikte bedensel ve ruhsal değişimler

Ergen genç kızBoy ve kilodaki hızlı artışlar buna bağlı olarak gelişen sakarlık gibi durumlar, kızlarda adet kanamaları ve sancıları, erkeklerde ses tellerindeki değişim, özellikle yüzde çıkan sivilceler, burun yapısındaki ani değişmeler ergenlerin bedenlerinde gözlenen başlıca değişimlerdir.

Ergenin kendi gelişimsel dönemine bağlı olarak duygu ve davranışlarında da çeşitli değişimler meydana gelmektedir. Bu dönemde değişimler önceki dönemlere göre oldukça hızlıdır.Ergen ruh durumunu en iyi açıklayan kavramlardan iki tanesi de güvensizlik ve karamsarlıktır. Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri olan güvensizlik, ergenin atılgan, gösterişçi ya da çekingen bir birey olmasına yol açabilir. Karamsarlık, gerçekle ilgili çatışmalar, kişisel üzüntü ve şüphelerin sonucunda meydana gelir.

Ergenlerin ruh durumu çoğu zaman dalgalıdır. Ergenler enerjilerinin önemli bölümünü kendilerini başkalarından ayıran farklılıklar üretmeye ayırırlar. Bütün bunlar saygın bir benlik oluşturma kaygısından doğmaktadır. Farklılaşma ihtiyacı ergenleri farklı grupların üyesi olma yönüne iterken, bu yönelim ergenin okul ve aileyi algılama biçimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin, yapılan bir çalışmada öğrencilerin yaşadıkları akran baskısı ile genel, ailevi ve akademik benlik saygıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Ergendeki fiziksel değişimin psikolojik duruma etkisinin olduğu gözlenmiştir. Toplumsal olarak ön plana çıkarılan ideal beden imajları da kendi üzerinde düşünme sıklığı artmış olan ergenlerin işini daha da zorlaştırabilmekte, yaşanan bu hızlı değişimlere uyum sağlamak daha uzun zaman alabilmektedir. Özellikle kız ergenlerde “ideal” olarak kabul edilen ölçülere uyma konusunda yoğun bir çaba gözlenmekte, bunun sonucunda yaygın diyet ve yeme bozuklukları sorunu ortaya çıkabilmektedir.

Cevapla

Scroll To Top